فروش مال غیر با سند رسمی

در راستای بیان عنوان ابتدا باید تعریفی از فروش مال غیر با سند رسمی را ارائه نماییم . فروش مال غیر : به این معناست که شخص بدون آن که مالک باشد و یا از جانب مالک ، وکالت و […]

Continue Reading