طراحی غرفه

نمایشگاه های تخصصی، محلی برای عرضه محصولات و خدماتی است که مخاطب مستقیم خود را برای تعداد روزها و ساعات معینی در برابر خود می بیند. ملاقات کننده ها زمان کوتاهی را دارند تا از میان تمام برند ها و […]

Continue Reading

مدارک لازم برای طلاق توافقی

برای طلاق توافقی مدارکی لازم هست که باید همراه خود بیاورند تا نزد وکیل باشد. طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر […]

Continue Reading