چگونه یک فیلم‌بین حرفه‌ای شویم؟

سالنامه آرمان امروز – مهران باقی: در روزگار نه چندان دور در کشور ما خوره های فیلم برای سیراب کردن عطش عشق شان باید به جور کردن پنهانی یک دستگاه ویدئو متوسل می شدند و این تازه اول مصیبت بود. […]

Continue Reading

«نفرتی که تو می‌کاری»؛ کتابی که احساسات جوانان امریکایی را قلقلک داد

روزنامه ایران – آیناز محمدی: بدون شک یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که سال 2017 در امریکا به چاپ رسید، کتاب «نفرتی که تو می‌کاری» اثر انجی توماس بود که بتازگی توسط نشر نون و با ترجمه مشترک میلاد بابانژاد و […]

Continue Reading